australia, poland, chile, french polynesia, thailand, fiji / various

various theme photos

blurry,poland, chile, australia
blurry

poland, chile, australia

my experiments with aperture wide open

pastel colours,australia
pastel colours

australia

It's winter, windy and rainy. Time to explore own house and backyard

iris close ups,australia
iris close ups

australia

seascapes,chile, french polynesia, thailand, fiji
seascapes

chile, french polynesia, thailand, fiji

southern seas, immense ocean views

australia dandenong mountains fiji french gorce iris ko tao krabie makro melbourne moorea navini island ojcow valley pacific poland polynesia puerto natales rapa nui thailand